Meddelser

Priser og økonomi (Takstblad 2019)


Vandværkets vedtægter


Generalforsamling afholdes hvert år i april måned.


Vandmålere fjernaflæses hvert år i december måned.


Aflæs og forstå dit vandur
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS